Fotolia 71434347 Subscription Monthly M

Najlepszy Ubezpieczyciel w Polsce – startuje pierwsza fala 8. edycji Instytucji Roku 2022/2023

Od połowy września startuje pierwsza fala 8. edycji Instytucji Roku dla ubezpieczycieli. W tym roku ocenimy jakość obsługi klienta w 3 kategoriach:

  • Najlepsza obsługa w placówce
  • Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych
  • Najlepszy zdalny proces zawarcia polisy (nowość w 8. edycji)

Na podstawie uzyskanych pozycji rankingowych w 3 kategoriach wyłonimy Najlepszego Ubezpieczyciela w Polsce.

W ramach kategorii Najlepsza obsługa w placówce oraz Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych odbędą się w tym roku dwie fale badania:

  • 1. fala – ubezpieczenie turystyczne (start: połowa września)
  • 2. fala – ubezpieczenie majątkowe (start: grudzień)

Średni wyniki z obu fal badania (wymagane min. 80%) w zdalnych kanałach kontaktu oraz w placówkach pozwoli na wyłonienie zwycięzców w kategoriach Najlepsza obsługa w placówce i Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych.

W ramach kategorii Najlepszy zdalny proces zawarcia polisy (nowość w 8. edycji) już w październiku zbadamy proces zakupu ubezpieczenia turystycznego. Klienci będą nabywać polisy w zdalnych kanałach kontaktu zarówno u ubezpieczycieli jak i w bankach, które oferują taką usługę w bankowości elektronicznej.

Analizowany będzie cały proces zakupu zdalnego wraz z ofertowaniem klienta na stronie internetowej. Weryfikacji będą podlegać szczegóły procesu, intuicyjność kroków, komunikacja zastosowana w poszczególnych krokach procesu oraz w korespondencji emailowej w ramach procesu, a także analiza przyjazności otrzymanej dokumentacji.  Istotnym elementem będzie także ocena kwestii formalnych w tym zgód i oświadczeń. Od części zakupionych polis odstąpimy, aby sprawdzić proces odstąpienia oraz zbadać postawę retencyjną ubezpieczycieli. Dodatkowym elementem badania będzie ocena obsługi posprzedażowej. Po zakupie polisy klienci będą się kontaktować w sprawie uzyskania pomocy. Ocenie będzie podlegać sprawność uzyskania kontaktu z ubezpieczycielem, poziom komunikacji z klientem, a także sposób załatwienia jego sprawy.

Pierwsze wyniki już w październiku! Trzymamy kciuki! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Strona poświęcona Instytucji Roku: https://mojebankowanie.pl/instytucja-roku